شرکت صنایع ریخته گری سهندآذرین قطعات صنایع ریلی را باتوجه به استانداردهای این صنعت، در دست تولید دارد و از پبشگامان داخلی سازی تولید برخی حساس این صنعت می باشد.

قیمت: تماس بگیرید