Project Description

انجمن علمی و دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تبریز با حضور در گروه کارخانجات مهر سهند به بازدید از بخش های مختلف این گروه پرداختند مدیر کنترل کیفی شرکت سهند آذرین با حضور در جمع دانشجویی ضمن معرفی محصولات و خطوط تولیدی این شرکت بیان داشت چالش های صنعتی که در سالهای اخیر برای واحد های ریخته گری پیش آمده ناشی از عدم حضور دانشجویان در عرصه های میدانی صنعت می باشد . واحد آموزش گروه کارخانجات مهر سهند ضمن استقبال از حضور اعضای انجمن، آمادگی مجموعه را برای همکاری های علمی _ فنی و همچنین تقویت رابطه بین صنعت ودانشگاه اعلام نمود. وی ضمن توضیح سوابق علمی و پژوهشی آمادگی این گروه را در راستای همکاری های دوگانه این مجموعه صنعتی و با بخش انجمن علمی دانشگاه تبریز اعلام نمود.