Project Description

سردار بابازاده فرمانده قرارگاه عاشورا در بازدید از گروه کارخانجات مهر سهند بیان داشت اشتغال جوانان یکی از مسائل مهم و دغدغه های اقتصادی در جوامع امروزی است. که ضرورت رفع معضل موجود حمایت همه جانبه از گروه های تولیدی می باشد. لذا در راستای تحقق شعار سال جاری با عنوان رفع موانع تولید لارم است با فعالیت گسترده به اهداف توسعه ای بخش صنعت جامه ی عمل بپوشانیم