Project Description

بازدید جناب آقای دکتر حسین زاده مدیریت محترم امور شعب استان آذربایجان شرقی و هیات همراه از گروه کارخانجات مهرسهند