Project Description

لیفت کاورسنگین

مشخصات فنی
وزن تقریبی: 11 کیلوگرم
جنس: چدن داکتیل-GG25
کاربرد: صنعت تراکتورسازی

توضیحات کوتاه لیفت کاور سنگین

نگهدارنده مجموعه هیدرلویک و زیر صندلی راننده تراکتور می باشد.

قیمت: تماس بگیرید

توضیحات تکمیلی لیفت کاور سنگین

قطعه لیفت کاور سنگین از مجموعه قطعات هیدرولیک و زیر صندلی راننده تراکتور می­باشد که صندلی تراکتور بالایی این قطعه بسته می­شود. و تجهیزات هیدرولیکی مثل پیستون، سیلندر لیفت کاور در زیر این قطعه تعبیه می­شود. و می­تواند تجهیزات داخلی هیدرولیک مثل اهرم شخم و بازوهای بالابر پشتی تراکتور را جابه جا نماید. که به دلیل مستحکم بودن قطعه فوق می تواند محل ثقل تراکتور نیز باشد.

مشتریان محصول

کارخانجات و شرکت های زیر، از مشتری های این محصول می باشد:

  • تراکتورسازی ایران