Project Description

مراسم تجلیل از صادر کننده های نمونه استانی

تجلیل از شرکت فولاد مهر سهند یکی از 15 شرکت فعال گروه مهرسهند بعنوان صادر کننده نمونه ملی

ما جهانی می اندیشیم