Project Description

واکسیناسیون پرسنل گروه کارخانجات مهر سهند به عنوان سرمایه های اصلی و ارزشمند سازمان، علیه ویروس کرونا در شهرک صنعتی شهید سلیمی امرزو شنبه مورخه 20 شهریور ماه سال جاری در دو دوز آغاز و تا واکسینه شدن کلیه پرسنل ادامه خواهد داشت.