Project Description

 پایه فن دیرایو تراکتور

مشخصات فنی پایه فن دیرایو ترکتور
وزن تقریبی

توضیحات کوتاه پایه فن دیرایو تراکتور

قیمت: تماس بگیرید

توضیحات تکمیلی پایه فن دیرایو تراکتور

از مجموعه قطعات خنک کننده موتورهای احتراق داخلی تراکتور می باشد که به موتور وصل می شود. که هم بعنوان سفت کننده تسمه موتور و هم نگهدارنده پروانه موتور می باشد.

مشتریان محصول

کارخانجات و شرکت های زیر، از مشتری های این محصول می باشد:

  • تراکتورسازی ایران