اخبار

حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در خصوص ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه در گروه کارخانجات مهر سهند2021-07-03T05:35:27+00:00
بازدید جناب آقای جبرائیلی ریاست محترم مرکز ارزیابی و جناب آقای روح الله نماینده محترم مردم تبریز،آذرشهر،اسکو2021-02-08T11:29:41-01:00
Go to Top