ریخته گری

صفحه اصلی/ریخته گری
بازدید انجمن علمی و دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تبریز از گروه کارخانجات مهر سهند2022-02-16T11:03:09-01:00
دیدار جناب آقای دکتر ساسان فرشی حق رو، مدیر کل اِستاندارد استان آذربایجان شرقی از هلدینگ مهر سهند2022-02-16T10:40:27-01:00
Go to Top