کیفیت کلید واژه ورود به صنعت قطعه سازی خودرو است. شرکت صنایع ریخته گری سهندآذرین با تکیه بر تکنولوژی پیشرفته و پرسنل کازآموده قدم های آغازین حضور در این شاخه را طی نموده و در مسیری گام بر می دارد که به زودی به تامین کنندگان اصلی ریخته قطعات خودرو در شمالغرب کشور تبدیل شود.
می توانید محصولات شرکت ما را در زیر مشاهده کنید و برای اطلاعات بیشتر در مورد هر محصول بر روی نام محصول کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید