Project Description

بازدید جناب آقای بالائی مدیریت محترم شعب بانک سینا مناطق آذربایجان‌شرقی و اردبیل و هیئت همراه از محل گروه کارخانجات مهر سهند و رایزنی در خصوص همکاری های بیشتر جهت پیشبرد اهداف پیشرفت در سال جهش تولید