Project Description

بازدید جناب آقای قوام دوستانی مدیر کل جدید کل شعب بانک های ملت استان آذربایجان شرقی و هیات همراه از محل کارخانه سهند آذرین