Project Description

در مورخه 6 تیرماه 1400 طی جلسه ای با محوریت ارتباط صنعت و دانشگاه، هیئت اعزامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در گروه کارخانجات مهر سهند حضور بهم رساند. در این راستا اهداف و برنامه های مرتبط با این موضوع تشریح و دسته بندی گردید. مسئولین واحدهای مختلف گروه کارخانجات مهر سهند نیازهای علمی و پژوهشی خود را مطرح و خواستار تدوین الگوی مناسب و ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی و نظری از سوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شدند.

هیئت اعزامی از سوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛

دکتر رحیم محمدرضائی (عضو  هیأت علمی گروه شیمی و مدیر امور فناوری)

دکتر نادر صامصونچی (عضو  هیأت علمی گروه فناوری اطلاعات و مدیر مرکز فناوری اطلاعات)

دکتر اکبر حیدرزاده (عضو هیأت علمی گروه مواد)

دکتر مصطفی آقازاده قمی (عضو هیأت علمی گروه مواد)

دکتر علیرضا بیگی (عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی و مدیر مرکز رشد)

دکتر ناصر فرج زاده (عضو  هیأت علمی گروه برق)

دکتر مرتضی فرخی راد (عضو هیأت علمی گروه مواد)

دکتر نویدتقی زادگان (عضو هیأت علمی گروه برق)

سید ارشاد برحق (کارشناس ارتباط با صنعت)

نمایندگان حاضر در جلسه از سوی گروه کارخانجات مهر سهند؛

مهندس رحیم بایرامی (مدیر کارخانه ریخته گری سهند آذرین)

مهندس ابراهیم بهاری (مدیر واحد کنترل کیفیت)

مهندس آرش صادقی (مدیر واحد تولید)

مهندس سعید کاظمی (مدیر اداری و منابع انسانی)

مهندس محمدباقر شکوری (مدیر فنی و مهندسی)

اسماعیل عارفی (کارشناس آموزش)

مهندس کاظمی مدیر اداری و منابع انسانی شرکت فولاد مهر سهند؛ پس از خیر مقدم و تشریح موضوع جلسه، خواستار ارتباطی قوی و نوین در حوزه صنعت و دانشگاه گردید. وی با اشاره به ارتباط های قبلی خواستار تحولی نوین در حوزه های مطالعاتی و ارائه راهکار از سوی دانشگاه شد. مهندس کاظمی با تاکید بر تلفیق روش های نظری و عملی به تدوین و تشریح برنامه توسعه صنعت با محوریت دانشگاه پرداخت. وی ضمن اشاره به فرصت هایی که شرکت می تواند در اختیار دانشگاه بگذارد، خواستار همکاری مضاعف و جدی از سوی دانشگاه گردید. مهندس کاظمی با برشمردن تکنیک های نوین ارتباطی و رویکرد جدید شرکت در قبال حوزه آموزش تاکید فراوان بر همکاری متقابل نمود.

مهندس بایرامی مدیر کارخانه ریخته گری سهند آذرین؛  با مد نظر قرار دادن ارتباطی صحیح بین صنعت و دانشگاه تاکید بر ارتقای علمی دانشجویان در حوزه دروس نظری نمود. وی با اشاره به عملکرد ضعیف دانشجویان در دوره کارآموزی خواستار تقویت این موضوع از سوی دانشگاه گردید. مهندس بایرامی با اشاره به روند ضعیف ارتباط گیری از سوی دانشگاه خواستار استحکام روابط گردید و در این راستا با اشاره به برنامه های پژوهشی که متعاقبا اعلام خواهد شد. خواستار ارتباط قوی و محکم از سوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گردید.

دکتر رحیم محمدرضائی عضو هیأت علمی گروه شیمی و مدیر امور فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛ با اشاره به سابقه دانشگاه در زمینه همکاری با گروه کارخانجات مهر سهند به تشریح و توضیح پرداخت. وی با تاکید بر مسئله جذب نیروهای متخصص دانشگاهی دوره کارآموزی و فرصت ایجاد شده از سوی شرکت را مورد تقدیر قرار داد. دکتر رضایی خواستار حضور متخصصان شرکت در دانشگاه جهت تدریس و انتقال تجربه عملی خود به دانشجویان گردید. همچنین عنوان نمود 15 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به دنبال فرصت مطالعاتی هستند که می توانند به صورت پاره وقت 2 روز در هفته در گروه کارخانجات مهر سهند حضور داشته و بدون دریافت حق الزحمه به تدریس و مطالعه و پژوهش بپردازند. دکتر رضایی آمادگی خود را جهت معرفی و اعزام این اساتید اعلام نمود. وی همچنین خواستار اعلام ظرفیت از سوی شرکت گردید تا متناسب با  درخواست، دانشجویان مختلف را جهت طی دوره کارآموزی معرفی نمایند. در آخر نیز خواستار ارسال فراخوان های استخدامی برای دانشگاه و همچنین همکاری های پژوهشی علی الخصوص تدوین پایان نامه گردید.

مهندس صادقی مدیر واحد تولید شرکت فولاد مهر سهند؛ با تاکید بر ارتباط گیری صحیح و مفید مابین دانشگاه و صنعت خواستار تعامل مفید و به دور از ارتباط های فردی گردید. در این راستا مشکلاتی همچون مدیریت و جذب نیرو و همکاری در حل این مسئله را مورد تاکید قرار داد.

مهندس شکوری مدیر فنی و مهندسی شرکت فولاد مهر سهند؛ با اشاره به نقطه ضعف های موجود در رابطه با دانش های نوین در زمینه های فنی، خواستار توجه دانشگاه به این مسئله شد. وی با بیان نیازمندی های شرکت همچون نیرو و دانش جدید علی الخصوص در حوزه های فنی خواستار همکاری علمی و مطالعاتی گردید و پیشنهاد داد با تدوین مقالات در این زمینه و ترجمه مطالعات انجام شده در خارج از کشور خواستار همکاری از سوی دانشگاه در این زمینه ها گردید. همچنین وی با بیان رسالت دانشگاه در امر آموزش برگزاری کلاس های آموزشی را مورد تاکید فراوان قرار داد.

مهندس بهاری مدیر واحد کنترل کیفیت شرکت فولاد مهر سهند؛ ضمن اشاره به همکاری های قبلی مابین دانشگاه و شرکت از همکاری ضعیف دانشگاه انتقاد نمود. همچنین خواستار ارتباط قوی و به دور از روابط شخصی گردید و در این راستا معرفی شیوه های جدید کاری از سوی دانشگاه و دانشجویان را مورد تاکید قرار داد.

دکتر نوید تقی زادگان عضو هیأت علمی گروه برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛ ضمن تشکر از فرصت همکاری ایجاد شده، به معرفی بروزترین مطالعاتی که در حوزه برق و مدارهای الکتریکی از سوی دانشگاه انجام شده پرداخت. همچنین اعلام نمود که نتایج این تحقیقات قابل ارائه به شرکت جهت بررسی و استفاده است. وی با اشاره به برگزاری کلاس های آموزشی از سوی دانشگاه اعلام نمود توانایی برگزاری دوره های پدافند غیر عامل جهت بالا بردن کارایی و توان شرکت از سوی دانشگاه امکان پذیر است.

دکتر علیرضا بیگی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی و مدیر مرکز رشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛ ضمن انتقاد از روند اداری کاذب (کاغذبازی) تاکید به رابطه مستقیم و حذف واسطه در امر ارتباط مابین دانشگاه و شرکت پرداخت. وی خواستار معرفی تیم مطالعاتی از سوی شرکت گردید تا زمینه همکاری عملی و مفید فراهم گردد. همچنین اشاره نمودند شیوه های جدیدی در کاربرد صنعت آب صابون طراحی کرده اند که توانایی آموزش آن را به تیم مطالعاتی دارند. در این راستا با اعلام همکاری خواستار انجام پژوهش های کاربردی در زمینه های مورد تقاضای شرکت گردید.

دکتر اکبر حیدرزاده عضو  هیأت علمی گروه مواد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛ با انتقاد از جذب نیروهای متخصص دانشگاهی از سوی شرکت خواستار تقویت این رابطه گردید و تاکید نمود دانشجویانی که برای استخدام معرفی می شوند فرصت ابراز توانایی و تخصص در اختیارشان قرار داده شود. وی با بیان پژوهش های انجام شده در حوزه مواد و شیمی خواستار همکاری در امر تدوین مقاله با موضوعات مرتبط گردید. در این راستا بهترین راهکار آشنایی با فرصت های مطالعاتی به روز در این زمینه را برگزاری سمینار و کنفرانس عنوان کرد و آمادگی دانشگاه را در این زمینه اعلام نمود.

دکتر نادر صامصونچی عضو هیأت علمی گروه فناوری اطلاعات و مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛ با اشاره به مطالعات جدید در حوزه دوربین های کنترل کیفی؛ از آمادگی دانشگاه در جهت آموزش این شیوه ها خبر داد. وی با اشاره به اینکه نرم افزارهایی در حوزه کنترل کیفی طراحی کرده اند که می تواند خط تولید و فرآیند اجرایی و تولیدی آن را کنترل نماید خواستار آموزش و نصب این شیوه ها در شرکت گردید. همچنین عنوان نمود آماده همکاری و آموزش شیوه ها و راه کارهای نوین در حوزه فناوری اطلاعات هستیم. از جمله این فناوری ها تدوین و اصلاح فرآیند ورود و خروج پرسنل در داستگاه های کنترل تردد است.

دکتر مرتضی فرخی راد عضو هیأت علمی گروه مواد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛ ضمن استقبال از فرصت همکاری پیش آمده پیشنهاد همکاری در زمینه چاپ کتاب ارائه کرد و در این راستا از آمادگی انتشارات دانشگاه در جهت چاپ کتب حاصل از پژوهش های شرکت خبر داد. وی همچنین خواستار مستند سازی مطالعات انجام شده در حوزه صنعت و فناوری گردید تا آیندگان از این پژوهش ها استفاده نمایند. دکتر فرخی راد پیشنهادی مبنی بر ایجاد نمایشگاه محصولات ریخته گری در دانشگاه شهید مدنی ارائه نمود تا بدین وسیله زمینه معرفی محصولات گروه کارخانجات مهر سهند در مجامع علمی و مطالعاتی فراهم گردد.

پس از اتمام جلسه هیئت اعزامی از سوی دانشگاه در معیت میزبانان به بازدید واحدهای تولیدی ریخته گری سهند آذرین پرداختند. در این زمینه مهندس بایرامی با معرفی بخش های مختلف تولیدی و … به تشریح و توصیف پرداخت. همچنین مدعوین با مراجعه به شرکت فولاد مهرسهند به بازدید بخش های مختلف تولیدی در این مجموعه پرداختند. در این راستا مدیران واحدها به معرفی تولیدات و تشریح بخش های مختلف خط تولید پرداختند. دکتر رضایی ضمن تشکر از میزبانی گروه کارخانجات مهر سهند، بر همکاری متقابل تاکید کرده و بیان نمود با تدوین تفاهم نامه این همکاری مکتوب و عملی خواهد شد. در پایان اسماعیل عارفی از سوی گروه کارخانجات مهر سهند و آقای ارشاد برحق از طرف دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به عنوان رابطین صنعت و دانشگاه معرفی گردیده و مقرر شد در خصوص تنظیم تفاهم نامه و تعاملات فی مابین احتمام بیشتری ورزند.