Project Description

زن ؛ روشن ترین افق پیروزی ؛ پرشکوه ترین اوج موفقیت اسـت.
ما همواره با اعتقاد قلبی به توانمندی، مسئولیت‌پذیری، صداقت، تعهد سازمانی و توانمندی شما زنان شاغل در شرکت، افتخار می‌کنیم که با همکاری زنان سخت‌کوش و تلاشگر خود، مسیر توسعه و ترقی را با قوت به پیش بریم.
گروه کارخانجات مهر سهند با آرزوی رسیدن به قله های ترفیع و موفقیت در مسئولیت‌های مختلف سازمانی و همچنین در کانون خانواده، روز زن را بر همکارن شاغل این گروه تبریک عرض می نماید