سهند آذرین

صفحه اصلی/سهند آذرین
بازدید جناب آقای سیف اله امیری ، مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امورمعادن وصنایع معدنی از محل شرکت سهند آذرین2022-02-20T12:50:27-01:00
 بازدید جناب آقای قوام دوستانی مدیر کل جدید کل شعب بانک های ملت استان آذربایجان شرقی و هیات همراه از محل کارخانه سهند آذرین2022-02-20T12:15:45-01:00
Go to Top